Poziomy połysku dla aplikacji powłoki o grubości of 40 - 50 micronów.
Uwaga: Stopień połysku może się nieznacznie różnić w zależności od koloru i warunków aplikacji.

undefined