Poziomy połysku dla aplikacji powłoki o grubości of 50 - 60 micronów. 
Uwaga: Stopień połysku może się nieznacznie różnić w zależności od koloru i warunków aplikacji.

undefined