News

Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdził pozytywna ocenę techniczną i przydatności wyrobu:

Zestawy farb epoksydowych i poliuretanowych do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych oraz stalowych ocynkowanych zanurzeniowo, 
o nazwie handlowej: PPG Selemix

do stosowania w budownictwie - w inżynierii komunikacyjnej.

Pobierz rekomendację